Search
Close this search box.

بایگانی بارداری و زایمان

سونوگرافی های لازم بارداری - دکتر فاطمه ارشادی

سونوگرافی های لازم بارداری

مادر شدن یکی از چالش‌برانگیزترین اتفاقات زندگی هر زنی محسوب می‌شود. یکی از ملزومات دوران بارداری که باید از سوی هر مادری به دقت رعایت

عوارض زایمان سزارین - دکتر فاطمه ارشادی

عوارض زایمان سزارین

زایمان سزارین محبوبیت زیادی میان خانم‌ها دارد؛ اما نباید نسبت به عوارض زایمان سزارین بی‌توجه بود. این نوع زایمان تهاجمی بوده و طی فرایند آن